§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
  δοκιμή Modellus Διαγράμματα χ - t και υ - t στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η προσομοίωση grxt1.mdl βρίσκεται στο φάκελο Activities του Modellus.gr Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.
 

πρόσθεση - αφαίρεση

διανυσμάτων

Προσομοίωση flash για την εξήγηση της εικόνας 1.1.16 του βιβλίου και γενικότερα της επιτάχυνσης στην επιταχυνόμενη - επιβραδυνόμενη κίνηση. Μαυράκης Δήμος