§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Ε

ι

σ

α

γ

ω

γ

ή

Ηλέκτριση με ράβδο Ηλέκτριση με ράβδο εβονίτη ή γυαλιού

http://www.weber.edu/physics/default.html

Τρόποι ηλέκτρισης Ηλέκτριση και ηλεκτροσκόπιο

http://www.shep.net/resources/curricular/physics/

Στατικός ηλεκτρισμός 1

Πως ένα μπαλόνι ''κολλά'' στον τοίχο.(Προσομοίωση Java)

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

Στατικός ηλεκτρισμός 2

''Χτύπημα'' από στατικό ηλεκτρισμό. (Προσομοίωση Java)

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

Αστραπές - κεραυνοί Πως δημιουργούνται οι αστραπές

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/

3.1.2

Ηλεκτρικό πεδίο 2D

Ένταση και δυναμικές γραμμές σε 2 διαστάσεις (Προσομοίωση Java)

Wolfgang Christian (Davidson University)

http://qbx6.ltu.edu/s_schneider/physlets/main/

Ηλεκτρικό πεδίο 3D

Ένταση και δυναμικές γραμμές σε 3 διαστάσεις Προσομοίωση Java

http://falstad.com/vector3de/

 

  ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

3.2.4

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

Προσομοίωση Java για την εξάρτηση της  αντίστασης από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιστάτη.

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με έλεγχο της απάντησης), για τον νόμο του Ohm και την αντίσταση αντιστάτη.

Μαυράκης Δήμος

3.2.5

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με έλεγχο της απάντησης), για τη συνδεσμολογία αντιστατών

Μαυράκης Δήμος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Ασκήσεις με λύση στη συνδεσμολογία αντιστατών.

Μαυράκης Δήμος

 

  ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

3.2.6

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ- ΕΠΑΓΩΓΗ

Προσομοίωση Java για το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου μαγνήτη, πηνίου, και για το φαινόμενο της επαγωγής.

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php