ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

 

 

              

                  1. Στο κύκλωμα του σχήματος να βρείτε την 

                      ένδειξη του αμπερομέτρου.

   

                                                                                             ΛΥΣΗ

 


 

                 

              2. Στο κύκλωμα του σχήματος ποια είναι η 

                  ένδειξη του δεύτερου αμπερομέτρου;     

 

 

 

                                                                                                              ΛΥΣΗ

 


 

    

               

               3. Στο κύκλωμα του σχήματος ποια είναι η ένδειξη

                   του αμπερομέτρου; 

   

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                        ΛΥΣΗ

 


 

 

 

 4.   Στο κύκλωμα του σχήματος, να βρείτε την αντίσταση της λάμπας. Αν ανοίξουμε το διακόπτη και γνωρίζουμε ότι η ελάχιστη τάση για να φωτοβολεί η λάμπα είναι 6V να βρείτε αν η λάμπα θα φωτοβολεί ή όχι.

 

                          

 

 

 

 

                                                                                                          ΛΥΣΗ

 

 


 

 

 

   

5. Να βρείτε την ολική αντίσταση και τις εντάσεις 

    των ρευμάτων σ’ όλους  τους κλάδους του 

    κυκλώματος.

 

 

 

 

                                                                                                          ΛΥΣΗ

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

6.  Να βρείτε την ένταση του ρεύματος Ι4 που διαρρέει

     την αντίσταση R4.

 

 

 

 

                                                                      ΛΥΣΗ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

7. Να βρείτε την ολική αντίσταση και την ένταση του 

    ρεύματος Ι3.

 

 

 

                                                                            ΛΥΣΗ

 

 

 


 

 

 

 

 

8. Να βρείτε την ολική αντίσταση και την τάση της πηγής V.  

 

 

 

ΛΥΣΗ

 


 

                            9. Να βρείτε την αντίσταση R6.

 

 

 

 

                                                                                                             ΛΥΣΗ

 


 

 

 

 

 

 

 

10.  Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή που βρίσκεται μεταξύ των σημείων Β και Δ είναι C = 1μF, να βρεθεί το φορτίο του πυκνωτή.

 

 

 

 

 

                                                                                                       ΛΥΣΗ