§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
1.2 Νόμος Boyle Φ.Ε. στηριζόμενο στο λογισμικό Σ.Ε.Π. Μαυράκης Δήμος
Νόμος Charles Φ.Ε. στηριζόμενο στο λογισμικό Σ.Ε.Π. Μαυράκης Δήμος
Νόμος Gay-Lussac Φ.Ε. στηριζόμενο στο λογισμικό Σ.Ε.Π. Μαυράκης Δήμος
2.11 Τετράχρονος κινητήρας Προσομοίωση για την κατανόηση των τεσσάρων σταδίων λειτουργίας ενός κινητήρα.

Klaus Wetzstein

http://www.k-wz.de

Τετρακύλινδρος κινητήρας Προσομοίωση για την κατανόηση της λειτουργίας ενός τετρακύλινδρου κινητήρα.

Klaus Wetzstein

http://www.k-wz.de

2.13 Κύκλος Carnot Παρουσίαση Power Point Μαυράκης Δήμος
Κύκλος Carnot Προσομοίωση Java

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/

Κύκλος Carnot Φ.Ε. στηριζόμενο στη παραπάνω προσομοίωση Μαυράκης Δήμος