Κύκλος  Carnot 

   Empieza: Εκτέλεση     Pausa: Παύση       Continua: Συνέχεια        Paso: Βήμα - βήμα