Καλώς ήρθατε στο δικτυακό μου τόπο.                                                 

17287 Bytes                     

        Οι σελίδες αυτές δημιουργούνται από μια ανάγκη να ταξινομήσω το εκπαιδευτικό λογισμικό που υπάρχει στο διαδίκτυο, κατά ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής του Ενιαίου Λυκείου,  ώστε να το χρησιμοποιώ επικουρικά, στην εκπαιδευτική διαδικασία.

        Πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά,  θα βοηθήσει στην καθημερινή διδασκαλία, εκτός από μένα και άλλους συναδέλφους.

        Αν μάλιστα βοηθήσει και κάποιους μαθητές, στη καλύτερη κατανόηση των φαινομένων που διδάσκονται στο Λύκειο, θα ήμουν ιδιαιτέρως ευτυχής.

Για σωστή εμφάνιση των προσομοιώσεων κατεβάστε και εγκαταστήστε τα:       και     Java player-plugin