Ατομικά πρότυπα Thomson - Rutherford

Σύρε (τα δεξιά πλαίσια) κι άστα στη σωστή θέση δίπλα στα αριστερά πλαίσια