Κεφάλαιο:  Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο, Ταλαντώσεις, Κύματα

Κεφ. ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Κεφ. 1

     
     
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού και πολλαπλής επιλογής με απαντήσεις             (hot potatos) Προσαρμογή των ερωτήσεων του βιβλίου: Μαυράκης Δήμος
     

 

  ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Κεφ. 4

Τ

Α

Λ

Α

Ν

Τ

Ω

Σ

Ε

Ι

Σ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Προσομοίωση για την γνωριμία με την ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση.

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ Ταλάντωση σε κατακόρυφο ελατήριο για την μελέτη της κίνησης. Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ Ταλάντωση σε οριζόντιο ελατήριο για την μελέτη της κίνησης. Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)
Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ Ταλάντωση σε οριζόντιο ελατήριο για την μελέτη της της δύναμης επαναφοράς. Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Προσομοίωση flash για την μελέτη της δύναμης επαναφοράς  σε οριζόντιο ελατήριο.

Γαλλική προσομοίωση

ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Προσομοίωση flash για την μελέτη της περιόδου του απλού εκκρεμούς. (l, θ, m)

Γαλλική προσομοίωση

ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Προσομοίωση flash για την μελέτη της περιόδου του απλού εκκρεμούς. (l, g, m)

Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Προσομοίωση flash για την μελέτη της ενέργειας και της περιόδου του απλού εκκρεμούς.

Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις - απαντήσεις (hot potatos) Προσαρμογή των ερωτήσεων του βιβλίου: Μαυράκης Δήμος

 

  ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

 

Κεφ. 5

 

Κ

Υ

Μ

Α

Τ

Α

 

 

ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΥΜΑ Μελέτη της κίνησης Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)
ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ Μελέτη της κίνησης Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)
ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ Παράγοντες που επηρεάζουν το μήκος κύματος Ψηφιακό σχολείο (ΥΠΕΠΘ)
POWER POINT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΥΜΑ Ενδείκνυται για επανάληψη Ανδρέας Κασσέτας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΜΑ Ερωτήσεις - απαντήσεις (hot potatos) Προσαρμογή των ερωτήσεων του βιβλίου: Μαυράκης Δήμος
ΗΧΟΣ Καταπληκτική προσομοίωση για τη μελέτη του ήχου

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΧΟ Ερωτήσεις - απαντήσεις (hot potatos) Προσαρμογή των ερωτήσεων του βιβλίου: Μαυράκης Δήμος