ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες ή μερικές από τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ασκείται είτε δύναμη είτε δύναμη. Δύο φορτισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε μεταξύ τους. Η ηλεκτρική δύναμη δρα από .
β. Στη φύση εμφανίζονται δύο είδη φορτισμένων σωμάτων, τα και τα φορτισμένα. Δύο φορτισμένα σώματα απωθούνται, ενώ δύο φορτισμένα σώματα έλκονται.
Όταν τρίβουμε δύο ουδέτερα σώματα μετακινούνται από το ένα στο άλλο και τα σώματα φορτίζονται . Όταν αγγίξουμε με ένα φορτισμένο σώμα ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, τότε αυτό φορτίζεται με είδος φορτίου.
Όταν ένα υλικό φορτίζεται με επαφή σε όλη του την έκταση το ονομάζουμε , ενώ όταν φορτίζεται μόνο τοπικά το ονομάζουμε . Το πλαστικό και το γυαλί είναι , ενώ τα μέταλλα είναι . Οι επιτρέπουν την κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων στο εσωτερικό τους, ενώ οι όχι.