Σύνθεση ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας

(ίδιας διεύθυνσης, γύρω απ΄ το ίδιο σημείο)

OscilaApplet2 aparecerα en un explorador compatible con JDK 1.1.

Μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος και τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων

 

               amlitude: πλάτος,                   fase: γωνία θ (όπως αναφέρεται στο βιβλίο)     

             

Empieza: Εκτέλεση     Pausa: Παύση       Continua: Συνέχεια        Paso: Βήμα - βήμα