Ταλάντωση και περιστρεφόμενο διάνυσμα

OscilaApplet1 aparecerα en un explorador compatible con JDK 1.1.

 Μπορείτε να μεταβάλετε τα :

Amlitud:πλάτος               frecuencia:συχνότητα              Face inicial:αρχική φάση

                                   Empieza: Εκτέλεση     Pausa: Παύση       Continua: Συνέχεια        Paso: Βήμα - βήμα