Σημειακό αντικείμενο εκτελεί Γ.Α.Τ. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις μετακινώντας τις γραφικές παραστάσεις: